สัมมนาชี้แจงโครงการคลินิกภาษี

ปลัดกระทรวงการคลัง (นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม) เป็นประธานเปิดการสัมมนาชี้แจงโครงการคลินิกภาษีกระทรวงการคลังแก่ผู้ประกอบการ SMEs และภาคเอกชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส โคราช อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการคลินิกภาษีกระทรวงการคลัง

ข่าวอื่นๆ