งานเสวนาคลินิกภาษี เชียงราย

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดงานและร่วมเสวนา "รู้จริง รู้เร็ว รู้ง่ายเรื่องภาษีธุรกิจ กับคลินิกภาษีกระทรวงการคลัง" ร่วมกับ นายบุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ ที่ปรึษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต กรมสรรพสามิต นายพิพัฒน์ ขันทอง สรรพากรภาค 5 กรมสรรพากร นายไพศาล ชื่นจิตร ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร เพื่อแนะนำบริการของคลินิกภาษีกระทรวงการคลัง แก่ผู้ประกอบการ SMEs และภาคเอกชนในพื้นที่ภาคเหนือ ณ โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556

ข่าวอื่นๆ