"ลด Cost ธุรกิจ"

"ลด Cost ธุรกิจ" ...

17 ม.ค. 2561

ลด Cost ธุรกิจ โดย ดร.ถิระ ฉวรรณกุล อาจารย์ประจำภาควิชาพาณิชยศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การประชุม คณะกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินผลโครงการคลินิกภาษีกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 1/2561

การประชุม คณะกรรมการกำกับ ติดต ...

9 ม.ค. 2561

นายจักรกฤศฎิ์ พาราพันธกุล รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินผล โครงการคลินิกภาษีกระทรวงการคลัง ครั้งที่ ...

สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่จะหมดอายุในปี 2560

สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่จะหมดอา ...

14 พ.ย. 2560

สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่จะหมดอายุในปี 2560 ประกอบด้วย - สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศ ให้นิติบุคคลห...

"สิทธิประโยชน์ทางภาษี ความรู้ที่ไม่ควรมองข้าม"

"สิทธิประโยชน์ทางภาษี ควา ...

6 พ.ย. 2560

ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์เปิดงานสัมมนาภาษี พาสุข ยุค 4.0 ภายใต้โครงการคลินิกภาษีกระทรวงการคลัง พร้อมกันนี้ได้มีการบรรยาย "สิทธิประ...

"ขายออนไลน์ให้คล่อง ด้วยภาษีที่ถูกต้อง"

"ขายออนไลน์ให้คล่อง ด้วยภ ...

2 พ.ย. 2560

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลังเปิดงานสัมมนาภาษี พาสุข บุก ยุค 4.0 นายจิระ พันธ์คีรี ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงานสัมมนาภาษี...

คลินิกภาษี บุก campus ม.รังสิต

คลินิกภาษี บุก campus ม.รังสิต ...

24 ต.ค. 2560

ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์เปิดงานสัมมนาภาษี พาสุข บุก campus ภายใต้โครงการคลินิกภาษีกระทรวงการคลัง พร้อมกันนี้ได้มีการบรรยาย "ความรู้เรื...

คลินิกภาษี บุก campus ม.เกษตร

คลินิกภาษี บุก campus ม.เกษตร ...

20 ต.ค. 2560

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลังเปิดงานสัมมนาภาษี พาสุข บุก campus นายจิระ พันธ์คีรี ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงานสัมมนาภาษี พาสุข...

คลินิกภาษี บุก campus ธรรมศาสตร์ รังสิต

คลินิกภาษี บุก campus ธรรมศาสต ...

18 ต.ค. 2560

ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์เปิดงานสัมมนาภาษี พาสุข บุก campus ภายใต้โครงการคลินิกภาษีกระทรวงการคลัง พร้อมกันนี้ได้มีการบรรยาย "ความรู้เรื...

สัมมนาภาษี พาสุขบุก Campus

สัมมนาภาษี พาสุขบุก Campus ...

21 ก.ย. 2560

สัมมนาภาษี พาสุขบุก Campus ภายใต้คลินิกภาษีกระทรวงการคลัง วันที่ 19 กันยายน 2560 ณ โรงแรมสวนสุนันทา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

คลังเคาะเบี้ยสุขภาพรวมเบี้ยประกันชีวิตรวมแล้วให้ไม่เกิน 1 แสนบาท/ปี

คลังเคาะเบี้ยสุขภาพรวมเบี้ยประ ...

12 ก.ย. 2560

คลังเคาะเบี้ยสุขภาพรวมเบี้ยประกันชีวิตรวมแล้วให้ไม่เกิน 1 แสนบาท/ปี คาดเริ่มใช้ทันปีภาษีนี้ นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า สำนักงา...

"ค้าขาย On line World wide ฝุดๆ"

"ค้าขาย On line World wid ...

5 ก.ย. 2560

"ค้าขาย On line World wide ฝุดๆ" สัมมนาออนไลน์ SMEs ภาษีพาสุข โดย โดย นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ กรรมการผู้จัดการ...

การใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์แทนเงินสด

การใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์แทนเงิ ...

4 ก.ย. 2560

http://www.epayment.go.th/home/app/project-2 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงค...

ปลัดกระทรวงการคลัง มอบรางวัลผู้โชคดีฯ

ปลัดกระทรวงการคลัง มอบรางวัลผู ...

29 ส.ค. 2560

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานมอบรางวัลที่ 1 มูลค่า 1 ล้านบาท ให้แก่ผู้โชคดีตามโครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิต โดยมีนายกฤษฎา จีนะว...

ร่าง พ.ร.ก. ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มฯ

ร่าง พ.ร.ก. ออกตามความในประมวล ...

21 ส.ค. 2560

http://www.mof.go.th/home/Press_release/News2017/090.pdf

มาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย

มาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภ ...

7 ส.ค. 2560

มาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ของกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ...

มาตรการการเงินการคลังเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในปี 2560

มาตรการการเงินการคลังเพื่อช่วย ...

3 ส.ค. 2560

มาตรการการเงินการคลังเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในปี 2560 นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงกา...

การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 เพื่อรองรับมาตรการให้เงินช่วยเหลือฯ

การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ ...

3 ส.ค. 2560

การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 เพื่อรองรับมาตรการให้เงินช่วยเหลือเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย พร้อมหาแหล่งเงินเข้...

พิธีเปิดงาน"คนคลังรวมพลังสร้างความดี (MOF International Culture Charity Fair)"

พิธีเปิดงาน"คนคลังรวมพลัง ...

24 ก.ค. 2560

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ร่วมงาน"คนคลังรวมพลังสร้างความดี (MOF International Culture Charity Fair)" ...

พิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับหมอภาษี

พิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับหมอภ ...

21 ก.ค. 2560

นายประภาส คงเอียด รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับหมอภาษี ภายใต้โครงการคลินิกภาษีกระทรวงการคลัง จำนวน 30 ราย โดยมีนายจิระ...

ก้าวสู่ยุคใหม่ของระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมกับ e-tax Invoice , e-Receipt

ก้าวสู่ยุคใหม่ของระบบภาษีและเอ ...

18 ก.ค. 2560

ก้าวสู่ยุคใหม่ของระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมกับ e-tax Invoice , e-Receipt

กรมสรรพากรชี้แจงประเด็นความเสี่ยงจากการตรวจแนะนำด้านภาษีอากรฯ

กรมสรรพากรชี้แจงประเด็นความเสี ...

18 ก.ค. 2560

กรมสรรพากรชี้แจงประเด็นความเสี่ยงจากการตรวจแนะนำด้านภาษีอากรผ่านสำนักงานบัญชีเพื่อการเสียภาษีที่สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง   วัน...

 สิทธิ และหน้าที่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

สิทธิ และหน้าที่ ภาษีเงินได้บ ...

17 ก.ค. 2560

http://download.rd.go.th/fileadmin/download/insight_pasi/p...

สัมมนาออนไลน์ SMEs ภาษีพาสุข ตอน "รอบรู้เคล็ดลับภาษี"

สัมมนาออนไลน์ SMEs ภาษีพาสุข ต ...

14 ก.ค. 2560

คลินิกภาษีกระทรวงการคลัง ได้จัดทำสัมมนาออนไลน์ SMEs ภาษีพาสุข จำนวน 12 ครั้ง เพื่อเป็นแหล่งความรู้แก่ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปผู้ที่สนใจในการปร...

กรมสรรพากร เปิดให้บริการรับแบบฯ และชำระภาษีนอกสถานที่

กรมสรรพากร เปิดให้บริการรับแบบ ...

14 ก.ค. 2560

กรมสรรพากร เปิดให้บริการรับแบบฯ และชำระภาษีนอกสถานที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด.94) ณ ศูนย์การค้า เจ.เจ....