คลินิกภาษีปลากะตักตากแห้ง

"ปลากะตัก" สัตว์น้ำเศรษฐกิจของผู้ประกอบการแนวชายฝั่งอันดามัน ถือเป็นอาหารสุขภาพชั้นดีอุดมด้วยโปรตีนและแร่ธาตุ ราคาย่อมเยา ที่สำคัญคือปลากะตักสามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นได้หลากหลาย ทั้งปลากรอบรสต่างๆ กะปิ และน้ำปลาคุณภาพดี และที่ได้รับความนิยมในตลาดทั้งในและนอกประเทศอย่าง มาเลเซีย ศรีลังกา ฮ่องกง ฯลฯ ก็คือ "ปลากะตักตากแห้ง"

ฮิตทั้งตลาดไทยตลาดเทศขนาดนี้...ต้อง "เสียภาษี" อย่างไรบ้างนะ...ตามมาดูกัน

ดาวน์โหลด

PDF

เปิดใน

Flipbook

ให้คะแนนสินค้านี้

ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
ขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (กรณีมีรายได้ถึงเกณฑ์ คือ เกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี)
นำเข้า ผลิต จำหน่าย ส่งออก
ลงทะเบียน Paperless จดทะเบียนพาณิชย์ ออกใบกำกับภาษี
(กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน Paperless
ขออนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำ เสียภาษีโรงเรือน จัดทำรายงานภาษี
(กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ขั้นตอนพิธีการส่งออก
ขั้นตอนพิธีการนำเข้า ขอมาตรฐาน อย.   จัดทำรายงานภาษี
จัดทำรายงานภาษี ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ ยื่นแบบรายการภาษี
ยื่นแบบรายการภาษี ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม
(กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 

ทำความรู้จัก "กะตักตากแห้ง"

"กะตัก" เป็นปลาผิวน้ำขนาดเล็ก มีชื่อเรียกตามท้องถิ่นว่า "ปลาฉิ้งฉั้ง" หรือ "บูร่า" (ลูกปลากะตัก) ถือเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจของแนวชายฝั่งอันดามัน ในระดับความลึก 5-70 เมตร โดยพบมากแถบ จ.สตูล จ.พังงา และ จ.ระนอง โดยเฉพาะบริเวณอ่าวพังงาที่สามารถทำประมงได้เกือบตลอดทั้งปี ซึ่งปลากะตักส่วนใหญ่ที่จับได้จะนำมาต้มตากแห้งเพื่อจำหน่ายทั้งภายในประเทศ และส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซีย

ตักตวงเรื่องน่ารู้

ปลากะตักสามารถนำมาแปรรูปได้หลากหลายรูปแบบ นอกจากทำปลาแห้งแล้วยังนำไปทำปลากรอบรสต่างๆ เช่น ปลากะตักรสกระเทียมพริกไทย รสโนริสาหร่าย รสพิซซ่า แสะสามารถนำมาทำกะปิ น้ำปลา ซึ่งปลากะตักนั้นเป็นปลาที่ใช้ในการทำน้ำปลาแท้ที่มีคุณภาพสูงสุด เพราะน้ำปลาที่ได้จะมีกลิ่นหอม รสดี สีค่อนข้างแดง โดยปลาที่ใช้ต้องสดและต้องคัดล้างสะอาดเพื่อให้ได้น้ำปลาที่มีคุณภาพ

เช่นเดียวกับการประกอบธุรกิจอื่นๆ หัวใจสำคัญประการแรกของผู้ประกอบการธุรกิจปลากะตักตากแห้งทุกคนคือ การยื่นขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรกับกรมสรรพากร นั่นเอง

และ "ปลากะตักตากแห้ง" ยังเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ได้รับ การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.29/2535 อย่างไรก็ตาม หากผู้ประกอบการต้องการยื่นขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มก็สามารถยื่นเรื่องได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ในเขตท้องที่ หรือยื่นทางอินเตอร์เน็ตก็ได้

ว่าด้วยภาษี...จากกระบวนการผลิต

ผู้ประกอบการ "ปลากะตักตากแห้ง" ต้องเริ่มต้นจากการจดทะเบียนผู้ประกอบการ โดยดำเนินการยื่นแบบ คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ ไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลธรรมดาคนเดียว หรือหลายคน (ห้างหุ้นส่วนสามัญ) หรือนิติบุคคล ล้วนต้องมีหน้าที่ จดทะเบียนพาณิชย์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายใน 30 วันนับแต่วันเริ่มประกอบกิจการ

เมื่อจดทะเบียนผู้ประกอบการแล้วจึงยื่นขออนุญาตดำเนินการตั้งโรงเรือน หรือโรงงานผลิตปลากะตักตากแห้งอย่างถูกต้อง โดยยื่นเอกสาร เสียภาษีโรงเรือน ณ สำนักงานเขตในพื้นที่ที่โรงเรือนหรือโรงงานตั้งอยู่

อีกหนึ่งกระบวนการที่มีความสำคัญต่อการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คุณภาพ นอกจากการเลือกใช้วัตถุดิบชั้นดีแล้ว กระบวนการผลิตปลากะตักตากแห้งยังต้องมีความปลอดภัยและได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถยื่น ขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

**ข้อมูลและเอกสารเพิ่มเติมที่ "ผลิต"

ตักตวงเรื่องน่ารู้

ว่าด้วยภาษี...นำเข้า

ติ๊ต่างว่า... คุณอยากคิดต่าง สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าของตัวเอง จึงเลือกจะ "นำเข้า " ปลากะตัก เพื่อนำมาผ่านกระบวนการผลิตกลายเป็น "ปลากะตักตากแห้ง " คุณต้อง ลงทะเบียนในระบบพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless) โดยติดต่อดำเนินการได้ที่ ฝ่ายทะเบียน ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร หรือฝ่ายบริหารงานทั่วไปของสำนักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากร (ลงทะเบียนเฉพาะครั้งแรกเท่านั้น) และเมื่อลงทะเบียนเป็นผู้นำเข้า-ส่งออกแล้วจึงดำเนินการใน ขั้นตอนการนำเข้าสินค้า ตามระเบียบของกรมศุลกากร

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ประเภทปลาสดหรือเนื้อปลานั้นนับเป็นสินค้าที่ควบคุมการนำเข้าโดยกรมประมง คุณจึงต้องมี เอกสารใบอนุญาตการนำสัตว์น้ำเข้าราชอาณาจักรประกอบการตรวจสอบเอกสารของกรมศุลกากรด้วย

จากนั้นจึง จัดทำรายงานภาษีซื้อ ตลอดจน รายงานสินค้าและวัตถุดิบ และ รายละเอียดสินค้าคงเหลือ เพื่อยื่นเสนอต่อกรมสรรพากรต่อไป โดยมีเอกสารประกอบรายงาน ได้แก่ ใบเสร็จรับเงินของกรมศุลกากร เอกสาร Invoice และเอกสาร Packing List

**ข้อมูลและเอกสารเพิ่มเติมที่ "นำเข้า"

รายการ พิกัดศุลกากร อัตราอากรขาเข้า
ปลากะตักตากแห้ง 0305.59.20 5%
ปลากะตักใส่เกลือ แช่น้ำเกลือ 0305.63.00 5%

**ค้นหาพิกัดอัตราศุลกากรเพิ่มเติมได้ที่ http://igtf.customs.go.th/igtf/th/main_frame.jsp

เมื่อกระจายสินค้า-จำหน่าย-ส่งออก

ผลิตภัณฑ์ปลากะตักตากแห้งมียอดการจำหน่ายภายในประเทศแต่ละปีประมาณ 5-10 ล้านบาท และยังเป็นสินค้าออกที่สร้างรายได้หลั่งไหลสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ผู้ประกอบการต้องมีความรู้ความเข้าใจและดำเนินการเกี่ยวกับ การส่งออกสินค้า กับกรมศุลกากรให้ถูกต้อง ตลอดจนจัดทำ รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย รายงานสินค้าและวัตถุดิบ เพื่อเตรียมยื่นแสดงต่อกรมสรรพากรต่อไป

ตักตวงเรื่องน่ารู้

การบรรจุหีบห่อ

ผลิตภัณฑ์ปลากะตักตากแห้งที่ส่งจำหน่ายต่างประเทศ นิยมบรรจุในถุงพลาสติกที่ปิดสนิท ทั้งในสภาพปกติและสุญญากาศ ก่อนบรรจุลงในลังกระดาษอีกครั้ง แล้วเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิห้อง หรืออุณหภูมิเยือกแข็งประมาณ -18 องศาเซลเซียส

"เสียภาษี"... หน้าที่ของทุกคน

ผู้ประกอบการธุรกิจปลากะตักตากแห้ง จะมีหน้าที่ในการเสียภาษีตามหน้าที่ของพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ คือ

- ภาษีเงินได้ เมื่อมีรายได้การขายปลากะตักตากแห้ง ทั้งขายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ คุณก็มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ตามรูปแบบธุรกิจ คือ บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล

- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในกระบวนการผลิตปลากะตักตากแห้ง ไม่ว่าจะการผลิต บรรจุ ขนส่ง ฯลฯ ต้องมีการว่าจ้างแรงงานเข้ามาเกี่ยวข้อง กระบวนการด้านภาษีที่ต้องดำเนินการในขั้นตอนนี้ คือ เมื่อคุณจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และสวัสดิการให้กับพนักงาน ลูกจ้าง หรือคนงาน ต้องมีการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ทุกครั้ง

ตักตวงเรื่องน่ารู้

เคล็ดลับ… กับภาษี

ผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดา ยื่นแบบชำระภาษีปีละ 2 ครั้ง แสดงรายได้เดือนมกราคม–มิถุนายน ยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 เสียภาษีภายในเดือนกันยายนในแต่ละปี และแสดงรายได้เดือนมกราคม-ธันวาคม ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 เสียภาษีภายในเดือนมีนาคมปีถัดไป

ผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล ยื่นแบบชำระภาษีปีละ 2 ครั้ง

  1. ภาษีเงินได้ครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี ยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 เสียภาษีภายใน 2 เดือน นับแต่วันครบ 6 เดือน (ครึ่งรอบ) ของรอบระยะเวลาบัญชี
  2. ภาษีเงินได้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 เสียภาษีภายใน 150 วัน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม หากคุณต้องซื้อ หรือนำเข้า"ปลากะตัก" รวมทั้งการซื้อวัตถุดิบอื่น เช่น เกลือ ฯลฯ เพื่อนำมาผลิตปลากะตักตากแห้ง ราคาที่คุณซื้อมักบวกภาษีมูลค่าเพิ่มมาแล้ว เท่ากับว่าคุณเป็นผู้เสียภาษีในส่วนนี้ และเมื่อถึงคราวที่จะต้องขายผลผลิตของคุณบ้าง การตั้งราคาขายอาจมีการบวกภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าไปได้ ซึ่งลูกค้าของคุณจะกลายเป็นผู้เสียภาษีนี้แทน แต่ที่สำคัญคือ คุณต้อง ออกใบกำกับภาษีหรือบิลเงินสด ให้ลูกค้าไว้เป็นหลักฐานด้วย

ทั้งนี้ คุณสามารถยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีต่อกรมสรรพากร ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ในเขตท้องที่ หรือง่ายๆ เพียงปลายนิ้ว Click

ซึ่งนอกจากการเสียภาษีให้แก่ภาครัฐแล้ว คุณยังสามารถยื่นลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย ถือเป็นประโยชน์ส่วนหนึ่งจากการเสียภาษีอย่างถูกต้อง ตรงตามกำหนดเวลาที่กรมสรรพากรกำหนด

ข่าวดี... ภาษีน่ารู้

สำหรับผู้ประกอบการที่เป็นวิสาหกิจชุมชน หรือ SMEs จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นกรณีพิเศษ เพื่อช่วยกระตุ้นและส่งเสริมการดำเนินธุรกิจรายย่อยในอีกทางหนึ่ง

ติดตามได้ที่ "คู่มือภาษีสำหรับวิสาหกิจชุมชน"

** สิทธิประโยชน์ทางภาษีของธุรกิจ SMEs

คนไทยที่ดีต้องเสียภาษีเพื่อพัฒนาประเทศ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลภาษีสินค้า อื่นๆ